Home Shop Octane Booster
10725-10026 octane-booster

Octane Booster

(Tiếng Việt) Nâng độ chỉ số octane trong xăng (tối thiểu 3 chỉ số octane). Pha chung với xăng theo tỉ lệ 5% dung tích bình xăng. Một sản phẩm cần thiết cho các xe đời mới.

  • Giảm khí thải.
  • Tăng mã lực cho động cơ xe.

Chỉ sử dụng cho động cơ xăng 4 thì. Khuyến nghị sử dụng thường xuyên

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Octane Booster”

Your email address will not be published. Required fields are marked *