Tìm chi tiết »    
 
Sản phẩm
Thang Long 1. 1997
Đối Tác-Nhà Cung Cấp
Quảng Cáo
 
 

Dụng Cụ Tháo Vòng Bi

 

 
 
Betex 22 ELD Portable 3.6 kVA Đường kính vòng trong min. 15 mm Đường kính vòng ngoài max.210 mm Dòng điện 120 - 230 Volt
Betex 22 ED 3.6 kVA Đường kính vòng trong min. 15 mm Đường kính vòng ngoài max.240mm Dòng điện 120 - 230 Volt
Betex 22 ESD 3.6 kVA Đường kính vòng trong min. 15 mm Đường kính vòng ngoài max.240 mm Dòng điện 120 - 230 Volt
 
Betex 38 ESD 8 kVA Đường kính vòng trong min. 30mm Đường kính vòng ngoài max.480 mmDòng điện 400, 450 - 500 Volt
 
 
 
  Tổng số người truy cập: 263543 Số người đang xem: 3